Version information

  • Version: 23.2.1
  • Last built on: 2023-02-20 08:45
  • Environment: [prod]

Tato služba vznikla odvozením od původní aplikace ESPD-Service (verze 2018.10) vyvinuté Evropskou komisí.

Aplikace je vyvíjena a používána ve shodě s licencí EUPL 1.1 nebo vyšší.

Zdrojový kód je k dispozici na vyžádání.

Funkčně se aplikace příliš neliší od originálu. Změny jsou vizuálního rázu, změna textů, úpravy související se specifickým prostředím pro nasazení, rozšířené logování chyb a monitorování stavu aplikace.

This service is based on former application ESPD-Service (version 2018.10) originally developed by the European Comission.

The application is developed and used in compliance with EUPL 1.1 (or newer) licence.

Source code is available on demand.

There are no substantial changes in compare with the original application. Changes are mainly: visual style, changed texts and contact data, modifications because of specific deployment environment, extended logging capabilities and added healthceck endpoints.

Copyright 2016 EUROPEAN COMMISSION

EUPL Licence

Licensed under the EUPL, Version 1.1 or (as soon they will be approved by the European Commission) subsequent versions of the EUPL (the "Licence");

You may not use this work except in compliance with the Licence.

You may obtain a copy of the Licence at:

https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the Licence is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the Licence for the specific language governing permissions and limitations under the Licence.